IU MON
piątek, 24 maja 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/63/X-119/ZO/POOiB/DOS/Z/2018

Numer postępowania: IU/63/X-119/ZO/POOiB/DOS/Z/2018
Dostawa Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo - Naprawczych (UKWO-N) bez podwozi bazowych.

1. Ogłoszenie (03.04.18)

2. Zalączniki (03.04.18)

3. Zmiana ogłoszenia (24.04.18)

4. Informacja z otwarcia ofert (10.12.18)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.03.19)


Termin składania: 2018-05-21 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Lipińska
Czas wytworzenia: 2018-04-03
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-04-03 10:06:00