IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/45/V-103/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/45/V-103/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018
Dostawa komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów (NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30200000-1
30232100-5
30231320-6
48517000-5
38652100-1
80510000-2

1. Ogłoszenie (14.03.18)

2. Załączniki (14.03.18)

3. Informacja (11.04.18)

4. Zmiana ogłoszenia (13.04.18)


Termin składania: 2018-04-23 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Nieporęcka
Czas wytworzenia: 2018-03-14
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2018-03-14 09:54:00