IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/185/V-16/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/Z/2016

Numer postępowania: IU/185/V-16/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/Z/2016
Dostawa Mobilnego Modułu Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MMDOP)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35710000 - FB13
34210000 - FB13
31730000 - FB13

1. ogłoszenie (20.02.18)

2. zmiana ogłoszenia (22.03.18)

3. odpowiedzi (22.03.18)

4. zmiana terminu (24.04.18)

5. odpowiedzi (26.04.18)


Termin składania: 2018-05-10 14:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wnorowski Mirosław
Czas wytworzenia: 2018-02-20
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2018-02-20 15:24:00