IU MON
piątek, 24 maja 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/18/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/18/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2018
Dostawa lotniczych środków pirotechnicznych i naboi.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 24613000-4
CPV: 35331500-8

1. Ogłoszenie (06.02.18)

2. Załączniki (06.02.18)

3. Informacja (22.02.18)

4. Informacja (15.03.18)

5. Informacja (19.03.18)

6. Informacja (22.03.18)

7. Odpowiedzi (28.03.18)

8. Ogłoszenie (03.04.18)

9. Informacja z otwarcia ofert (26.07.18)

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.09.18)


Termin składania: 2018-05-07 15:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Martyna Stankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-02-06
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2018-02-06 15:37:00