IU MON
czwartek, 22 lutego 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/18/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/18/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2018
Dostawa lotniczych środków pirotechnicznych i naboi.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 24613000-4
CPV: 35331500-8

1. Ogłoszenie (06.02.18)
2. Załączniki (06.02.18)


Termin składania: 2018-03-12 15:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Martyna Stankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-02-06
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2018-02-06 15:37:00