IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/15/IX-58/ZO/POOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/15/IX-58/ZO/POOiB/DOS/SS/2018
Dostawa ładunku prochowego PZ-AM
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24613000-4

1. Ogłoszenie (02.02.18)

2. Załączniki (02.02.18)

3. Informacja z otwarcia ofert (11.05.18)

4. Informacja o wyborze (25.06.18)


Termin składania: 2018-03-06 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Robert Nowakowski
Czas wytworzenia: 2018-02-02
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2018-02-02 10:39:00