IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/6/X-36/ZO/POOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/6/X-36/ZO/POOiB/DOS/SS/2018
Dostawa świec dymnych DM-2B
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24960000

1. Ogłoszenie (25.01.18)

2. Załączniki (25.01.18)

3. Informacja z ofert (08.05.18)

4. Informacja o wyborze (18.05.18)


Termin składania: 2018-02-28 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Mazur/płk Karwan
Czas wytworzenia: 2018-01-25
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2018-01-25 14:50:00