IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/178/VI-68/ZO/PN/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/178/VI-68/ZO/PN/DOS/SS/2017
Dostawa silników zaburtowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42111100-1

1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.01.18)

2. SIWZ (19.01.18)

3. Załączniki (19.01.18)

4. Instrukcja wypełniania ESPD (19.01.18)

5. ESPD - Wzór (19.01.18)

6. ESPD.xml (19.01.18)

7. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (08.02.18)

8. Sprostowanie ogłoszenia (08.02.18)

9. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (13.02.18)

10. Informacja dodatkowa do ogłoszenia (13.02.18)

11. Wyjaśnienia treści SIWZ (19.02.18)

12. Informacja z otwarcia ofert (07.03.18)

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.18)


Termin składania: 2018-03-05 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Raniszewski
Czas wytworzenia: 2018-01-19
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2018-01-19 11:59:00