IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/225/X-136/ZS/ZOT/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/225/X-136/ZS/ZOT/DOS/SS/2017
Dostawa Ampułek z odczynnikiem RN - 10 ml
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24960000-1

1. Ogłoszenie (11.01.17)

2. Załączniki (11.01.17)

3. Informacja (30.01.18)

4. Unieważnienie postępowania (27.08.18)


Termin składania: 2018-02-19 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sławomir Stóżyński
Czas wytworzenia: 2018-01-11
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2018-01-11 14:50:00