IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/217/IX-61/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/217/IX-61/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35112000 - MA02

1. Ogłoszenie (09.01.18)

2. Załączniki (09.01.18)

3. Sprostowanie (12.01.18)

4. Sprostowanie (19.01.18)

5. Odpowiedzi na pytania (30.01.18)

6. Sprosotwanie (05.02.18)

7. Informacja z otwarcia ofert (30.05.18)

8. Informacja o wyborze (14.06.18)


Termin składania: 2018-02-08 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KUCA
Czas wytworzenia: 2018-01-09
Udostępniający: Piotr ŻAK
Czas udostępnienia: 2018-01-09 12:25:00