IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/202/VI-27/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/202/VI-27/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Dostawa Zestawów narzędzi do mechanizacji prac przy budowie wiaduktów i mostów KOSODRZEWINA
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42652000 - FB13

1. ogłoszenie (07.12.17)

2. załączniki (07.12.17)

3. informacja dla wykonawców (19.12.17)

4. sprostowanie ogłoszenia (19.12.17)

5. odpowiedzi na pytania (08.01.18)

6. informacja z otwarcia ofert (24.10.18)

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.12.18)


Termin składania: 2018-01-31 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy Rykała
Czas wytworzenia: 2017-12-07
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-12-07 14:40:00