IU MON
poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

Zamówienia publiczne / IU/202/VI-27/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/202/VI-27/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Dostawa Zestawów narzędzi do mechanizacji prac przy budowie wiaduktów i mostów KOSODRZEWINA
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42652000 - FB13

1. ogłoszenie (07.12.17)

2. załączniki (07.12.17)


Termin składania: 2018-01-09 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy Rykała
Czas wytworzenia: 2017-12-07
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-12-07 14:40:00