IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/190/VI-104/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017

Numer postępowania: IU/190/VI-104/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017
Dostawa Zestawów minerskich do elektrycznego wysadzania ładunków MW (ZEW)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31730000
FB13

1. Ogłoszenie (21.11.17)

2. Załączniki (21.11.17)

3. Sprostowanie (27.11.17)

4. Sprostowanie (18.12.17)

5. Informacja z otwarcia ofert (18.04.06)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.18)


Termin składania: 2018-01-23 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: RYKAŁA Jerzy
Czas wytworzenia: 2017-11-21
Udostępniający: ŻAK Piotr
Czas udostępnienia: 2017-11-21 13:38:00