IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/157/V-139/ZS/ZZO/DOS/ZSS/2017

Numer postępowania: IU/157/V-139/ZS/ZZO/DOS/ZSS/2017
Dostawa ZINTEGROWANEGO ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH „WIERZBA”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72268000-1

1. Ogłoszenie (08.11.17)

2. Załącznik (08.11.17)

3. Zmiana ogłoszenia (06.12.17)


Termin składania: 2017-12-08 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Artur POL
Czas wytworzenia: 2017-11-08
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-11-08 12:01:00