IU MON
wtorek, 23 października 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/171/X-136/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/171/X-136/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2017
Dostawa Cystern dystrybutorów paliwowych CND – 27 i Cystern dystrybutorów paliwowych o poj. 10 m3 na podwoziu samochodowym (CD – 10)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34133110

1. ogłoszenie (10.10.17)

2. załaczniki (10.10.17)

3. informacja (11.10.17)

4. informacja (16.02.18)

5. informacja (30.03.18)


Termin składania: 2017-11-06 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Nowicki/ppłk Cieślak
Czas wytworzenia: 2017-10-10
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-10-10 15:01:00