IU MON
wtorek, 23 października 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/105/V-140/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/105/V-140/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2017
Dostawa i montaż (wraz z wybudowaniem masztów antenowych) radiostacji HF z osprzętem i radiostacji KF (stacjonarnej).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32230000

1. ogłoszenie (18.09.17)

2. załączniki (18.09.17)

3. zmiana ogłoszenia (24.10.17)

4. zmiana terminu składania wniosków (24.10.17)

5. odpowiedź na pytanie (08.11.17)


Termin składania: 2017-10-30 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł Hemon
Czas wytworzenia: 2017-09-18
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-09-18 15:04:00