IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/148/IX-99/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017

Numer postępowania: IU/148/IX-99/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017
Dostawa przedziałów stabilizujących MXU-650C/B
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35333000

1. Ogłoszenie (12.09.17)

2. Załączniki (12.09.17)

3. Informacja z otwarcia ofert (19.01.18)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.02.18)


Termin składania: 2017-10-20 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr FIOŁNA
Czas wytworzenia: 2017-09-12
Udostępniający: Piotr ŻAK
Czas udostępnienia: 2017-09-12 10:43:00