IU MON
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r.

Zamówienia publiczne / IU/99/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2017

Numer postępowania: IU/99/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2017
Dostawa Systemu monitorowania i zarządzania sieciami LINK;
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35710000
32427000

1. Ogłoszenie (02.08.17)

2. Załączniki (02.08.17)

3. Informacja (17.08.17)


Termin składania: 2017-09-04 14:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof MAŁEK
Czas wytworzenia: 2017-08-02
Udostępniający: Piotr ŻAK
Czas udostępnienia: 2017-08-02 15:09:00