IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/124/X-114/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/124/X-114/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Zaproszenie do składania wniosków do udziału w postępowaniu na dostawę Ruchomego laboratoriom metrologicznego „TRANSMET”.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34200000
38000000

1. Ogłoszenie (01.08.17)

2. Załącznik nr 1 (01.08.17)

3. Załącznik nr 2 (01.08.17)

4. Załacznik nr 3 (01.08.17)

5. Sprostowanie (09.08.17)

6. Sprostowanie (22.08.17)

7. Sprostowanie (07.09.17)

8. Informacja (29.01.18)

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.02.18)


Termin składania: 2017-09-15 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogdan Sokal
Czas wytworzenia: 2017-08-01
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-08-01 12:10:00