IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/111/X-136/ZS/ZOT/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/111/X-136/ZS/ZOT/DOS/SS/2017
Dostawa ampułek z odczynnikiem RN-10 ml.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24960000-1

1. Ogłoszenie (04.07.17)

2. Załączniki (04.07.17)

3. Informacja (24.08.17)


Termin składania: 2017-08-21 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Grzegorz Cieślak
Czas wytworzenia: 2017-07-04
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-07-04 13:00:00