IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/203/V-103/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2016

Numer postępowania: IU/203/V-103/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2016
Dostawa komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów (NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30200000-1
30232100-5
30231320-6
48517000-5
38652100-1
80510000-2

1. Ogłoszenie (02.06.17)

2. Załączniki (02.06.17)

3. Sprostowanie do ogłoszenia (29.06.17)

4. Informacja o unieważnieniu (05.02.18)


Termin składania: 2017-07-03 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Nieporęcka
Czas wytworzenia: 2017-06-02
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-06-02 12:05:00