IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/76/XI-113/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/76/XI-113/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Dostawa amunicji do okrętowych zestawów zakłóceń radioelektronicznych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35332000

1. ogłoszenie (31.05.17)

2. załączniki (31.05.17)

3. informacja (20.09.17)

4. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (03.11.17)


Termin składania: 2017-07-03 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Skwarek
Czas wytworzenia: 2017-05-31
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-05-31 11:43:00