IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/5/IV-106/ZO/POOiB/USŁ/Z/2016

Numer postępowania: IU/5/IV-106/ZO/POOiB/USŁ/Z/2016
Świadczenie usług celno-spedycyjnych na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia i wskazanych jednostek wojskowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63523000
DA02
DA01

1. Ogłoszenie (12.05.17)

2. Załączniki (12.05.17)

3. Informacja (22.05.17)

4. Zawiadomienie (24.05.17)

5. Informacja (02.06.17)

6. Informacja (07.06.17)

7. Sprostowanie odpowiedzi IU z 22.05.17 (22.06.17)

8. Odpowiedzi IU  (22.06.17)

9. Sprostowanie nr 3 ogłoszenia  (22.06.17)

10. Odp IU na pytanie Wykonawcy (28.06.17)

11. Odp IU na pytania Wykonawców (07.07.17)

12. Informacja z otwarcia ofert (02.07.18)

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.08.18)

14. Informacja (03.10.18)

15. Informacja (03.10.18)

16. Unieważnienie postępowania (15.04.19)

 

Wstępna informacja o zamiarze wszczęcia postępowania znajduje się pod adresem:

http://iu.wp.mil.pl/przetargi.ogloszenie.298.30.html


Termin składania: 2018-06-28 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Goczyński Janusz
Czas wytworzenia: 2017-05-12
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-05-12 13:21:00