IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/73/VI-104/ZO/NZOOiOB/ROZ/SS/2017

Numer postępowania: IU/73/VI-104/ZO/NZOOiOB/ROZ/SS/2017
Realizacja etapu projektowanie i rozwój pracy rozwojowej (PiR) pracy rozwojowej pt. : \" System sterowanych ładunków wybuchowych\" kr. JARZĘBINA-S
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000-6

1. Ogłoszenie (28.04.2017)
2. Załączniki (28.04.2017)

3. Informacja (14.09.2017)

4.Informacja (09.10.2017)


Termin składania: 2017-05-29 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwester Pawelec
Czas wytworzenia: 2017-04-28
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2017-04-28 15:30:00