IU MON
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r.

Zamówienia publiczne / IU/73/VI-104/ZO/NZOOiOB/ROZ/SS/2017

Numer postępowania: IU/73/VI-104/ZO/NZOOiOB/ROZ/SS/2017
Realizacja etapu projektowanie i rozwój pracy rozwojowej (PiR) pracy rozwojowej pt. : " System sterowanych ładunków wybuchowych" kr. JARZĘBINA-S
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000-6

Ogłoszenie (28.04.2017)
Załączniki (28.04.2017)


Termin składania: 2017-05-29 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwester Pawelec
Czas wytworzenia: 2017-04-28
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2017-04-28 15:30:00