IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/71/IX-61/ZS/ZOT/DOS/ZSS/2017

Numer postępowania: IU/71/IX-61/ZS/ZOT/DOS/ZSS/2017
Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego - ubiór morski dla pilotów samolotu F-16 (CWU-86/P)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35112000-2

1. Ogłoszenie (27.04.2017)

2. Załączniki (27.04.2017)

3. Odpowiedzi na pytania (12.05.17)


Termin składania: 2017-05-17 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Kaliszuk
Czas wytworzenia: 2017-04-27
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2017-04-27 15:00:00