IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/25/VI-27/ZS/ZOT/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/25/VI-27/ZS/ZOT/DOS/SS/2017
Dostawa filtrów indywidualnych do oczyszczania wody FIW
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42912310-8
FB13-3

1. ogłoszenie (20.04.17)

2. załączniki (20.04.17)

3. odpowiedzi (28.04.17)


Termin składania: 2017-05-12 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Gadzała
Czas wytworzenia: 2017-04-20
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-04-20 15:04:00