IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/66/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/66/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
Dostawa zestawów oświetleniowych ZO-2 i ZO-8
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31500000-1
FB13-3

1. Ogłoszenie (19.04.17)

2. Załączniki (19.04.17)

3. Informacja (17.08.17)

4. Informacja (17.08.17)


Termin składania: 2017-05-17 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Pielaszkiewicz Grzegorz
Czas wytworzenia: 2017-04-19
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-04-19 09:59:00