IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/72/V-87/ZO/NBOOiB/DOS/SS/2016

Numer postępowania: IU/72/V-87/ZO/NBOOiB/DOS/SS/2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p).

1. zawiadomienie (31.03.17)


Termin składania: 2017-03-31 16:19:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Szott
Czas wytworzenia: 2017-03-31
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2017-03-31 16:19:00