IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/29/VI-27/ZO/PN/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/29/VI-27/ZO/PN/DOS/SS/2017
Dostawa łodzi rozpoznawczych ŁRM
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34521000-5

1. ogłoszenie (23.03.17)

2. załączniki (23.03.17)

3. odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (25.04.17)

4. informacja z otwarcia ofert (09.05.17)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejsz oferty (11.07.17)


Termin składania: 2017-05-08 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy Rykała
Czas wytworzenia: 2017-03-23
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-03-23 15:13:00