IU MON
wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

Zamówienia publiczne / IU/29/VI-27/ZO/PN/DOS/SS/2017

Numer postępowania: IU/29/VI-27/ZO/PN/DOS/SS/2017
Dostawa łodzi rozpoznawczych ŁRM
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34521000-5

1. ogłoszenie (23.03.17)

2. załączniki (23.03.17)


Termin składania: 2017-05-08 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy Rykała
Czas wytworzenia: 2017-03-23
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2017-03-23 15:13:00