IU MON
czwartek, 21 czerwca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/207/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2016-2019

Numer postępowania: IU/207/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2016-2019
Wykonanie i dostawa zestawów oświetleniowych ZO-4 w latach 2017 -2019.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31500000-1
FB13-3

1. Ogłoszenie (07.03.17)

2. Załączniki (07.03.17)

3. Informacja z otwarcia ofert (13.07.17)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.07.17)


Termin składania: 2017-04-05 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Pielaszkiewicz Grzegorz
Czas wytworzenia: 2017-03-07
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2017-03-07 10:45:00