IU MON
czwartek, 21 czerwca 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/28/VI-104/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2017

Numer postępowania: IU/28/VI-104/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2017
Postępowanie dot. realizacji etapu projektowanie i rozwój (PiR) pracy rozwojowej pt.: „System sterowanych ładunków wybuchowych” kr. JARZĘBINA-S.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000 - FB13

1. ogłoszenie (21.02.17)

2. załączniki (21.02.17)

3. unieważnienie (11.04.17)


Termin składania: 2017-03-27 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Pielaszkiewicz
Czas wytworzenia: 2017-02-21
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2017-02-21 15:08:00