IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/181/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2016

Numer postępowania: IU/181/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2016
Dostawa bomb lotniczych Mk-82
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35333100

1. ogłoszenie (02.12.16)

2. sprostowanie (07.12.16)

3. ogłoszenie (14.12.16)

4. sprostowanie (29.12.16)

5. odpowiedzi (29.12.16)

6. informacja (04.05.17)

7. informacja o wyborze (30.05.17)

8. wybór dla cz. 2 (12.07.17)


Termin składania: 2017-01-05 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Pieciukiewicz Tadeusz
Czas wytworzenia: 2016-12-02
Udostępniający: Jankowski Paweł
Czas udostępnienia: 2016-12-02 15:15:00