IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/206/V-87/ZO/NZO/DOS/SS/2014

Numer postępowania: IU/206/V-87/ZO/NZO/DOS/SS/2014
Dostawa dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Stacji Bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej (SB WSŁS).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3253300

1. ogłoszenie (10.03.15)

2. załączniki (10.03.15)

3. odpowiedzi na pytania (02.04.15)

4. sprostowanie ogłoszenia (02.04.15)

5. załączniki poprawione (02.04.15)

6. odpowiedzi na pytania 2 (16.04.15)

7. sprostowanie ogłoszenia 2 (16.04.15)

8. załączniki poprawione 2 (16.04.15)

9. odpowiedzi na pytania 3 (27.04.15)

10. odpowiedzi na pytania 4 (08.05.15)

11. sprostowanie ogłoszenia 3 (11.05.15)

12. odpowiedzi na pytania 5 (14.05.15)

13. odpowiedzi na pytania 6 (20.05.15)

14. informacja o wyborze oferty (14.06.18)


Termin składania: 2015-06-01 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Ceglarski
Czas wytworzenia: 2015-03-10
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2015-03-10 15:08:00