IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/36/IX-85/ZO/PO/DOS/SS/2015

Numer postępowania: IU/36/IX-85/ZO/PO/DOS/SS/2015
Dostawa urządzenia elektroświetlnego na przyczepie jednoosiowej typu SALKIT oraz dostawa urządzenia elektroświetlnego na przyczepie jednoosiowej typu MOSKIT.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34968200

1. ogłoszenie  (09.03.15)

2. załaczniki (09.03.15)

3. odpowiedzi na pytania (23.03.15)

4. odpowiedzi na pytania (27.03.15)

5. wyjaśnienia (02.04.15)

6. informacja o wyborze oferty (15.07.15)


Termin składania: 2015-04-13 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Więcka
Czas wytworzenia: 2015-03-09
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2015-03-09 14:20:00