IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/221/VI-29/ZO/PO/DOS/SS/2014

Numer postępowania: IU/221/VI-29/ZO/PO/DOS/SS/2014
Dostawa Zestawu Zdalnej Obserwacji Dzienno-Nocnej (ZZODN).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35720000

1. ogłoszenie (25.02.15)

2. załączniki (25.02.15)

3. zmiana terminu (26.03.15)


Termin składania: 2015-04-10 15:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy Kutyła
Czas wytworzenia: 2015-02-25
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2015-02-25 14:57:00