IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/20/VI-65/ZO/PO/DOS/SS/2015

Numer postępowania: IU/20/VI-65/ZO/PO/DOS/SS/2015
Dostawa 40x53 mm naboi ćwiczebnych z pociskiem - BALL-TP oraz 40x53 mm naboi ćwiczebnych ze smugaczem z pociskiem - BALL-TP-T.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35331500

1. ogłoszenie (18.02.15)

2. załączniki (18.02.15)

4. wybór oferty (08.07.15)


Termin składania: 2015-03-24 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Piernikowska
Czas wytworzenia: 2015-02-18
Udostępniający: Błażej Pałucha
Czas udostępnienia: 2015-02-18 11:03:00