IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/21/XI-97/ZO/PO/DOS/SS/2015

Numer postępowania: IU/21/XI-97/ZO/PO/DOS/SS/2015
Zestaw drabin abordażowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35000000

1. ogłoszenie (16.02.15)

2. zawiadomienie o unieważnieniu podstępowania (21.07.15)

3. informacja o wyborze oferty (21.07.15)


Termin składania: 2015-03-19 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Władyka
Czas wytworzenia: 2015-02-16
Udostępniający: Błażej Palucha
Czas udostępnienia: 2015-02-16 15:13:00