IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/250/IX-77/ZO/PO/DOS/SS/2014

Numer postępowania: IU/250/IX-77/ZO/PO/DOS/SS/2014
Dostawa lotniczych środków bojowych dla samolotu F-16.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35333000
35333100
35620000

1. ogłoszenie (29.01.15)

2. załączniki (29.01.15)

3. informacja (10.02.15)

4. sprostowanie (11.02.15)

5. zmiana terminu (13.02.15)

6. sprostowanie (18.02.15)

7. odpowiedzi na pytania (18.02.15)

8. sprostowanie (25.02.15)

9. odpowiedzi na pytania (25.02.15)

10. sprostowanie (12.03.15)

11. odpowiedzi na pytania (12.03.15)

12. odpowiedzi na pytania (18.03.15)

13. informacja o wyborze oferty (16.12.2015)


Termin składania: 2015-03-30 14:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Drabarczyk`
Czas wytworzenia: 2015-01-29
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2015-01-29 14:55:00