IU MON
piątek, 18 stycznia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/236/V-53/ZO/PN/AE/DOS/SS/2013

Numer postępowania: IU/236/V-53/ZO/PN/AE/DOS/SS/2013
Dostawa notebooków dla resortu obrony narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30213100

1. ogłoszenie (14.10.13)

2. SIWZ (14.10.13)

3.modyfikacja SIWZ (15.10.13)

4. zał. ver *.DOC (21.10.13)

5. przystapienie do odwołania (25.10.13)

6. wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (31.10.13)

7. zmiana wyjaśnień oraz modyfikacji SIWZ  (04.11.13)

8. wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (19.11.13)

9. wybór oferty (28.02.14)


Termin składania: 2013-12-12 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: L.Ochal
Czas wytworzenia: 2013-10-14
Udostępniający: P.Jankowski
Czas udostępnienia: 2013-10-14 11:59:00