IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/91/IX-34/ZO/PO/DOS/SS/2013

Numer postępowania: IU/91/IX-34/ZO/PO/DOS/SS/2013
Dostawa symulatora lotu śmigłowca SW-4
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34741400

ogłoszenie

załączniki

zmiana ogłoszenia (10.04.13)

odpowiedzi na pytania (11.04.13)

zmiana ogłoszenia (19.04.13)

wyjaśnienia (25.04.13)

ogłoszenie o zmianie (17.05.2013)

wybór oferty (07.01.14)

udzielenie zamówienia (14.02.14)


Termin składania: 2013-05-24 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Marciniak
Czas wytworzenia: 2013-03-28
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2013-03-28 15:28:00