IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/47/V-53/ZO/PN/AE/DOS/SS/2013

Numer postępowania: IU/47/V-53/ZO/PN/AE/DOS/SS/2013
Dostawa urządzeń drukujących dla resortu obrony narodowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30231300

Ogłoszenie

SIWZ

wersje *.doc

modyfikacja nr 1 SIWZ (05.04.13)

odpowiedź na pytanie (08.04.13)

zał nr 1 ver *.doc (08.04.13)

odpowiedzi na pytania (24.04.13)

odpowiedzi na pytania (26.04.13)

odpowiedzi na pytania (30.04.13)

odpowiedzi na pytania (06.05.13)

wybór oferty  cz. 4 (20.06.13)

wybór oferty  cz. 3 (20.09.13)

wybór oferty  cz. 1 (16.10.13)

wybór oferty  cz. 5 (16.10.13)

wybór oferty  cz. 2 (30.10.13)

 


Termin składania: 2013-05-07 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka JAROTA
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Paweł JANKOWSKI
Czas udostępnienia: 2013-03-26 10:54:00