IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/16/XI-50/ZO/PN/DOS/Z/2013

Numer postępowania: IU/16/XI-50/ZO/PN/DOS/Z/2013
Dostawa Motorówek hydrograficznych w ilości 4 sztuk.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34513550
34521000

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 po modyfikacji (09.04.13)

Załącznik nr 5

załacznik nr 7 (09.04.13)

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania nr 2

odpowiedzi na pytania nr 3

zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania nr 4 (09.04.13)

zmiana ogłoszenia (09.04.13)

wybór oferty (04.07.13)

 

 


Termin składania: 2013-05-06 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika SKWAREK
Czas wytworzenia: 2013-02-25
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2013-02-25 10:14:00