IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/147/VI-21/ZO/PN/ROZ/K/2012

Numer postępowania: IU/147/VI-21/ZO/PN/ROZ/K/2012
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2012-2014 pracy wdrożeniowej pt.: „Filtr przewoźny wody FPW-2” kryptonim ŚLIWA-A zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73000000 - FB13

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi (14.11.2012)
Załączniki (14.11.2012)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia (29.11.2012)

Odpowiedzi na pytania (29.11.2012)

Ogłoszenie o sprostowaniu (29.11.2012)
SIWZ po zmianach (29.11.2012)

Załączniki techniczne cz. 1 (29.11.2012)

Załączniki techniczne cz. 2 (29.11.2012)

Załączniki techniczne cz. 3 (29.11.2012)

Załączniki techniczne cz. 4 (29.11.2012)

Załączniki techniczne cz. 5 (29.11.2012)

Sprostowanie (05.12.2012)

Zmiana terminu (14.01.2013)

Odpowiedzi na pytania (29.01.2012)

Załącznik nr 8 do SIWZ (29.01.2012)

ogłoszenie o wyborze (30.04.13)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.05.13)


Termin składania: 2013-02-22 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław MISIAK
Czas wytworzenia: 2012-10-25
Udostępniający: Michał LIPIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-10-25 15:39:00
Ostatnia zmiana: 2013-05-24 12:55:00
Uwagi do zmiany: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.