IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/186/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012

Numer postępowania: IU/186/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2012
Dostawa uprawnień do oprogramowania wykorzystywanego w komórkach resortu obrony narodowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
48517000

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana terminiu (19.10.2012)

Odpowiedzi na pytania (25.10.2012)

Odpowiedzi na pytania (31.10.2012)

Modyfikacja ogłoszenia

Modyfikacja ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Termin składania: 2012-11-19 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Paweł JANKOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-09-21
Udostępniający: Michał LIPIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-09-21 15:16:00