IU MON
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/175/XI-46/ZO/PO/DOS/K/2012

Numer postępowania: IU/175/XI-46/ZO/PO/DOS/K/2012
Wykonanie i dostawa Ratowniczo – leczniczego kontenerowego zestawu hiperbarycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33157500

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.01.2013)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Termin składania: 2012-09-25 09:30:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja WSZENDYRÓWNY
Czas wytworzenia: 2012-08-31
Udostępniający: Michał LIPIŃSKI
Czas udostępnienia: 2012-08-31 16:13:00