IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Aktualności / Trzecia umowa na 120 mm moździerze samobieżne Rak

2020-05-22
Aktualnosc

 

Trzecia umowa na 120 mm moździerze samobieżne Rak

22 maja br. zawarto umowę na dostawy wybranych elementów składowych na potrzeby pięciu kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych RAK (kmo RAK).

 

Przedmiotem umowy jest dostawa 40 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych i 20 egz. artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO ROSOMAK na potrzeby pięciu kmo RAK.

 

Wartość umowy wynosi 703,1 mln złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2022-2024.

 

Jest to już trzecia umowa na dostawy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych oraz artyleryjskich wozów dowodzenia wchodzących w skład kmo RAK, jaka została zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A.

 

Pierwsza umowa, podpisana w dniu 28 kwietnia 2016 r., obejmowała zakup ośmiu kmo RAK. Dostawy wszystkich przewidzianych kontraktem elementów kompanijnych modułów ogniowych zostały zakończone pod koniec października 2019 r. Trwa realizacja drugiej umowy, zawartej w dniu 11 października 2019 r., zgodnie z którą Wykonawca dostarczy w latach 2020-2021 dwa kolejne kmo RAK.

 

***

 

Moduł ogniowy RAK w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych, czterech artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO ROSOMAK, dwóch artyleryjskich wozów rozpoznania (AWR) oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego, tj.: trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i jednego Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU).

 

Pojazdy zabezpieczenia logistycznego kmo RAK pozyskiwane są w efekcie odrębnych umów. Zgodnie z umową z dnia 13 sierpnia 2019 r., zawartą pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A., zakupione zostały 24 egz. AWA, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę do końca 2020 r. Natomiast do końca października 2019 r. do Sił Zbrojnych RP dostarczonych zostało również 8 egz. AWRU będących efektem umowy z dnia 28 grudnia 2017 r., zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A.

 

 

 

 

 

 

Fot. źródło MON oraz IWsp SZ