IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Aktualności / Umowa na zestawy do odkażania ludzi

2020-04-09
Aktualnosc

 

Umowa na zestawy do odkażania ludzi

 

9 kwietnia br. została zawarta umowa na dostawę kontenerowych zestawów do odkażania ludzi APIS-2 pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS (lider) oraz Lubawa S.A.

 

Przedmiotem umowy jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP kontenerowych zestawów do odkażania ludzi APIS-2 (KZdOL) oraz szkolenie obsad etatowych. Zamówienie obejmuje łącznie 26 szt. KZdOL, z czego na część gwarantowaną przypada 6 szt., a pozostałe 20 szt. zostało przewidzianych prawem opcji.

 

Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 32,3 mln złotych, a w przypadku uruchomienia prawa opcji wzrośnie o dodatkowe 111,1 mln złotych brutto.

 

Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2021-2022.

 

***

 

Kontenerowe zestawy do odkażania ludzi APIS-2 zostaną opracowane w oparciu o standardowe kontenery 20-stopowe i będą umożliwiać przeprowadzanie procesów likwidacji skażeń chemicznych i promieniotwórczych dla minimum 48 osób wraz z wyposażeniem w ciągu godziny. KZdOL mogą zostać również wykorzystane do likwidacji skażeń biologicznych. W zakresie zaopatrzenia w wodę i odkażalniki, instalacje APIS-2 będą autonomiczne przez kilka godzin pracy.

 

Oprócz kontenerów w skład zestawów wejdą również samochody ciężarowe, przyczepy, namioty, agregaty prądotwórcze i systemy zabezpieczające. KZdOL będą przewożone na wprowadzonych na wyposażenie Sił Zbrojnych RP pojazdach Jelcz 662.D43.

 

KZdOL będą umożliwiały realizację zabiegów z podziałem na nw. etapy:

  • - wstępnego odkażania,
  • - zbierania i rozdziału skażonego wyposażenia w zależności od wymaganej metody likwidacji skażeń (metoda na mokro, metoda na sucho),
  • - zbierania środków materiałowych i wyposażenia do utylizacji (jako odpadów niebezpiecznych),
  • - odkażania ludzi i wyposażenia (w tym wrażliwego) zakończonego pomiarem skuteczności likwidacji skażeń i kontrolą medyczną.

 

Instalacje APIS-2 będą pozwalały na realizację zadań w warunkach polowych o każdej porze doby, bez względu na porę roku.

 

 

 

Fot. mjr Krzysztof Płatek