IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Aktualności / Przekazanie holownika H-1 Gniewko

2020-03-24
Aktualnosc

 

Przekazanie holownika H-1 Gniewko

 

 

23 marca br., w Gdańsku, podpisany został przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy holownika H-1 Gniewko.

 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi zwieńczenie procesu przekazywania jednostki pływającej do Sił Zbrojnych RP. H-1 Gniewko w najbliższym czasie rozpocznie służbę w 3 Flotylli Okrętów.

 

***

 

Budowane w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A. holowniki projektu B860 są efektem umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2017 roku pomiędzy stocznią a Inspektoratem Uzbrojenia.

 

Zgodnie z postanowieniami kontraktu Wykonawca dostarczy do końca 2020 roku łącznie sześć jednostek przeznaczonych do służby w 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

 

Fot. Łukasz Pacholski