IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Aktualności / Umowa na interrogatory systemu IFF modu 5

2020-03-11
Aktualnosc

 

Umowa na interrogatory systemu IFF modu 5

 

12 marca br. została zawarta umowa na dostawę interrogatorów krótkiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA w wersji platformowej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-Radwar S.A.

 

Przedmiotem umowy jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP interrogatorów krótkiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA w wersji platformowej wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniem użytkowników. Zamówienie obejmuje łącznie 124 interrogatory, z czego na część gwarantowaną przypadają 64 sztuki, a kolejne 60 zostało przewidzianych prawem opcji. Dostawy zostaną zrealizowane do końca stycznia 2024 roku.

 

Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 107 mln złotych, a w przypadku uruchomienia prawa opcji wzrośnie o kolejne 107 mln złotych brutto.

 

***

 

Interrogatory krótkiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA w wersji platformowej służą do prowadzenia identyfikacji z użyciem modu 5 systemu identyfikacji swój-obcy. Zgodnie z przeznaczeniem zostaną one zintegrowane z naziemnymi przeciwlotniczymi aktywnymi środkami walki krótkiego zasięgu SPZR Poprad i PSRA Pilica.

 

Fot. mjr Krzysztof Płatek