IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Aktualności / Pojazdy dla wojsk aeromobilnych

2020-01-15
Aktualnosc

 

Pojazdy dla wojsk aeromobilnych

 

15 stycznia br. w Krakowie, w obecności Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, odbyła się uroczystość przekazania pojazdów wojsk aeromobilnych do 6 Brygady Powietrznodesantowej.

 

Przekazanie 15 pojazdów wraz z 15 przyczepami wynika z realizacji pierwszej dostawy sprzętu wojskowego, będącej efektem umowy z dnia 14 grudnia 2018 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum firm: Kafar Bartłomiej Sztukiert (lider), Hibneryt Sp. z o.o., Auto-Podlasie Sp. z o.o. S.k. oraz Auto Special Sp. z o.o. Oddział Sobiesław Zasada Warszawa.

 

Przedmiotem powyższej umowy, o wartości 33,1 mln złotych brutto, jest dostawa 55 pojazdów wojsk aeromobilnych oraz 105 przyczep specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Przewidywany umową termin zakończenia dostaw został określony na koniec 2022 roku.

 

W umowie zawarto prawo opcji na zakup dodatkowych 25 pojazdów oraz 55 przyczep, którego wartość została określona na 15,7 mln złotych brutto.

 

***

 

Pojazd wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności oraz przyczepa specjalna przeznaczone są do transportu wyposażenia i zaopatrzenia na zrzutowisku, w składzie patrolu pieszego, a także do holowania artyleryjskich systemów uzbrojenia o masie powyżej 1000 kg. Pojazd może służyć również jako platforma do montażu uzbrojenia albo realizować zadania CASEVAC transportując chorych, rannych lub poszkodowanych na polu walki.

 

Pojazd może być transportowany przez śmigłowiec (podczepiony pod pokładem), jak również jest przystosowany do zrzutu na platformie desantowej PDS typu „V” 108” 12 ft z pokładu samolotów C-130 lub C-295M.

 

Fot. źródło MON